Privacy verklaring (GDPR)

PRIVACY VERKLARING in toepassing van de GDPR-wetgeving 
Taxi Tel is een handelsmerk van Taxitel bv. Om uw privacy te waarborgen vragen wij u de tekst onderaan aandachtig te lezen.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Taxi Tel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Taxitel bv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Taxitel bv verstrekt.

Taxitel bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
WAAROM Taxitel bv GEGEVENS NODIG HEEFT
Taxitel bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Taxitel bv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
HOE LANG Taxitel bv GEGEVENS BEWAART
Taxitel bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Taxitel bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
WAT DOEN WIJ MET DE BEKOMEN GEGEVENS ?
Op de website van Taxitel bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Taxitel bv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar philippe.deweerdt@taxitelmechelen.be

Taxitel bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BIJ VERMOEDEN VAN MISBRUIK 
Taxitel  bv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Taxitel bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taxitel bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via  philippe.deweerdt@taxitelmechelen.be

www.taxitelmechelen.be is een website van Taxitel bv. Taxitel bv is als volgt te bereiken:

Taxitel bv
Zaakvoerder Jafar Chouihna
Leuvensesteenweg 620
2812 Mechelen
OR BE.0598.777.238
Telefoon 015/25.25.23.